Estalinisme

ANALISI

El marxisme revolucionari i l’emancipació de les nacions oprimides: Stalin i Trotsky

Federico Grom
Guillermo Ferrari

ANALISI

Un diable anomenat Trotski

Fernando Rosso