×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

La Xina, abocador mundial i el col·lapse ambiental

Les imbatibles taxes de creixement econòmic de la Xina, gràcies a les quals va camí a superar als EUA, han anat de la mà de la transformació del gegant asiàtic en la major planta energètica contra el medi ambient. L'últim llibre de Richard Smith recorre les facetes del desastre ambiental del “model Xinès”, i desentranya les condicions de la societat que ha aconseguit multiplicar els devastadors efectes del capitalisme sobre el planeta.

Esteban Mercatante

dilluns 1 de febrer de 2021
Facebook Twitter

El llibre Xinesa’s Engine of Enviromental Collapse, (El motor de col·lapse ambiental de la Xina), de Richard Smith, mostra la “cara B” de l’accelerat creixement econòmic de la Xina, que és la destrucció ambiental que l’acompanya.

En el seu llibre Richard Smith caracteritza a la Xina com “una paradoxa de la crisi climàtica”, que al mateix temps que pretén situar-se com a principal garant i impulsora de les iniciatives acordades pels Estats per a respondre a la crisi climàtica -compromisos de molt dubtosa efectivitat en la majoria dels casos- és per la grandària de la seva economia i els trets del seu creixement el país que està liderant la destrucció del medi ambient. la Xina està entre els països que més panells solars i turbines eòliques tenen instal·lades, representant el 30% del total mundial; i va invertir en energies renovables i actuacions elèctriques més que la suma de la resta dels països del món. Però la Xina també duplica a dia d’avui les emissions de diòxid de carboni (CO₂) del país que li segueix en el rànquing, els EUA, i és responsable del 30% del CO₂ alliberat a l’atmosfera. En 2018 les emissions de CO₂ a la Xina eren igual a les dels 5 països que la segueixen (els EUA, l’Índia, Rússia, el Japó i Alemanya) encara que la seva població és del 68% de la d’aquests, i el PBI 32%.

Les emissions de CO₂ que agreugen l’escalfament global són a penes una de les facetes de l’impuls destructiu que comporta el desenfrenat creixement de la Xina; unes altres són la contaminació dels rius i l’aire irrespirable a les ciutats, l’acumulació de ferralla tecnològica, o la destrucció de boscos i altres espais naturals per a construir ciutats que romanen gairebé deshabitades. En les pàgines de Xinesa ‘s Engine… tenim infinitat de postals sobre l’acumulació de ferralla tecnològica, la bolcada indiscriminada de químics tòxics en àrees rurals i urbanes, la multiplicació d’ús de fonts energètiques vuitcentistes, nomès per nomenar algunes.

Les taxes d’increment del PBI –fins fa alguns anys a dalt de dos dígits i en els últims anys entre 6 i 7%– que causen enveja en els governs d’altres països i permeten atreure capitals àvids de guany de tot el món, que és la font de manteniment de les ambicions de projecció de poder global del PCCh, són un element de primer ordre per a explicar els danys a aquesta alçada irreparables en l’ambient. Però la magnitud de la petjada deixada per la transformació de la Xina no s’explica simplement per la magnitud i rapidesa del procés, que va multiplicar per 40 la grandària de la seva economia des de 1978. L’escala en la qual la Xina absorbeix recursos per a sostenir aquest creixement, inverteix en infraestructures impossibles d’utilitzar (i “descartables” en una mesura que no té comparació) i és incapaç d’establir el compliment dels objectius definits en el màxim nivell de govern en matèria de substitució de fonts energètiques, tot respon per a Smith a les singularitats de la formació econòmic-social xinesa. El llibre apunta a explicar aquesta especificitat Xinesa que en opinió de l’autor tindria com a efecte un mal ambiental encara més potent que el que caracteritza de per si mateix al capitalisme.

El “preu” de la Xina

Richard Smith arrenca el seu llibre abordant un aspecte crucial que a la resta del treball tendeix a quedar una mica desdibuixat: l’enorme rol del capital imperialista a modelar “el motor del col·lapse ambiental” a la Xina. Com discutim en una altra oportunitat, la Xina es caracteritza pel fort pes que mantenen les grans signatures estrangeres multinacionals en el seu comerç exterior. És a dir, que al mateix temps que els líders de la Xina mostren cada vegada més ambicions de disputar el lideratge global, el país continua sent una font d’importants guanys per al capital estranger, que produeix des d’allí per a exportar a tot el planeta.

Destacar el rol jugat per la Xina com a pulmó del capitalisme des dels anys 1980 no és dir res de nou a aquesta altura. Però Smith destaca que això no es deu exclusivament a la vasta disponibilitat de “treballadors ultrabaratos semicoercionados” que van fer possible al capital estranger que es va radicar al país obtenir una formidable disminució dels seus costos.

Una disminució addicional dels costos de producció del capital trasnacional a la Xina es va deure al “menyspreu per la falta de despesa en protecció ambiental” que va caracteritzar al PCCh darrere d’atreure inversions .

El “preu de la Xina” es deu a la llibertat dels inversors de contaminar tant com a la seva llibertat d’explotar força de treball ultrabarata. Nombroses indústries –química, plàstica, adoberia, enchapado de metall, pintura, tintura tèxtil, electrònica, i altres– es van radicar a la Xina majorment per a escapar de regulacions ambientals i sanitàries “opressives” als EUA, el Japó, i Europa.

Producció i consum, com assenyala Marx en la introducció als Grundrisse, constitueixen una “unitat diferenciada”, i el que ocorre en un terreny està íntimament relacionat amb el que ocorre en l’altre, al qual al seu torn determina. L’abaratiment de mercaderies que la relocalització a la Xina va permetre a les signatures líders de les principals cadenes de valor mundials, que va ser d’una magnitud no vista “des de la revolució industrial”, va contribuir a la modificació en els patrons de consum que observem durant les últimes dècades. El que havien estat béns de consum durables –sabates, vestits, mobles, accessoris, electrònics de la llar i l’oficina– van ser reemplaçats “amb d’un sol ús barats o ràpidament obsolescentes”. Amb aquesta “revolució dels descartables”, tota una sèrie de sectors dedicats a la reparació d’aquests béns durables també van ser escombrats, ja que “es va tornar més barat tirar i reemplaçar que reparar”. Això val per a tot, des de les peces de vestir (en 1960 una persona estatunidenca mitjana adquiria 25 peces anuals gastant USD 4.000, avui gasta USD 1.800 però compra 70 peces), i els mobles (el gegant IKEA està construït sobre la premissa del descarti), fins als cel·lulars.

Gràcies al “preu de la Xina” es va reduir el preu de venda de la major part de les manufactures industrials, la qual cosa alhora va donar lloc a un canvi en els patrons de consum. Béns que abans podien ser considerats durables avui tenen una vida molt més efímera i necessària per a poder continuar venent tot el que surt de les fàbriques. La conseqüència és una multiplicació dels recursos consumits per a sostenir aquest augment del consum per càpita –molt desigualment distribuït entre països i dins de cada país– i de la contaminació generada pels processos industrials i la multiplicació de deixalles que comporta el descarti. Prenguem l’exemple de la indústria tèxtil, que Smith detalla. El cotó requerit per a produir una samarreta requereix 2.700 litres d’aigua (el que una persona beu en 2 anys i mig). Les fibres sintètiques amb les quals el cotó és substituït, demanden menys aigua però produeixen altres danys al medi ambient, com més que duplicar les emissions de carboni que genera la producció d’una samarreta de cotó.

No hi ha cap raó tècnica per la qual aquests artefactes (computadores i telèfons intel·ligents; NdR) no puguin ser produïts com a manufactures durables –millorables, reparables, rearmables, plenament reciclables– de tal forma que puguin durar dècades, en comptes de ser dissenyats per a ser tirats i reemplaçats cada dos anys. El mateix val per als fràgils electrodomèstics de plàstic, els mobles de fusta aglomerada IKEA, les sabates, la roba d’H&M tan barata que no val la pena el cost de la neteja en sec, etc..

Però més enllà de les (sense)raons tècniques, el capital, empès a la cerca de millorar la rendibilitat aniquilant costos, va convertir a la indústria descartable en l’única alternativa, i la Xina va ser una peça central per a fer-la possible.

Els líders del PCCh van convertir a la Xina, per a consolidar el seu ascens econòmic, en un territori de dúmping ambiental. la Xina és l’única entre les grans economies a les quals va superar per grandària de la seva PBI (Alemanya o el Japó) o va camí de fer-ho (els EUA) que tolera semblants nivells de degradació ambiental, realitzada no sols per les seves empreses privades i estatals, sinó també per les grans signatures imperialistes.

D’aquesta manera, el “col·lapse ambiental” a la Xina parla del funcionament de tot el sistema capitalista mundial, alguna cosa que Smith assenyala inicialment però que tendeix a quedar en part desdibuixat a la resta del seu llibre, quan analitza les “característiques xineses” que, en la seva opinió, agreugen encara més els trets que caracteritzen al capitalisme. Després d’apuntar a aquest rol que va tenir la reconfiguració capitalista mundial sobre la Xina, en la resta del llibre l’eix passa a estar posat en com els problemes ambientals es van agreujar allí pel fet de no ser una formació capitalista, sinó una cosa diferent.

Creixement cec

A dia d’avui la major part del PBI de la Xina l’expliquen encara els sectors de propietat estatal, més enllà de la gravitació creixent que van aconseguir els sectors capitalistes durant les últimes dècades.

El que guia la conducta dels administradors de les empreses de propietat estatal (EPE) i als funcionaris provincials i municipals que porten endavant grans projectes d’infraestructura o estimulen la radicació d’indústries en el territori que administren, és el creixement sense límits, ja que “no es detenen quan han produït prou”. La producció a la Xina demanda a més més recursos en proporció al valor generat: fa uns anys el consum energètic per dòlar de PBI era 7,9 vegades més que el del Japó i 3,9 vegades més que el dels EUA, mentre que la despesa d’aigua era respectivament 5,6 i 2,9 vegades més. Això és així perquè, si bé la Xina ha anat tancant la bretxa de productivitat amb les economies més riques, continua estant molt per darrere en nombrosos sectors. Això significa que per cada unitat de producte demanda més treball, però també que consumeix més recursos. A més, “des del començament el boom d’inversió va estar caracteritzat per la sobreproducció, el malbaratament llibertí de recursos i energia, i la contaminació innecessària”. Malgrat alguns esforços del govern central per limitar algunes de les pitjors accions de mal ambiental de signatures estatals o privades o nivells inferiors de govern, això no canvi, sinó que va continuar agreujant-se a mesura que va augmentar la grandària de l’economia. la Xina té avui el 18,5% de la població mundial, però consumeix el 32% de les principals matèries primeres industrials (ciment, minerals metàl·lics, minerals industrials, combustibles fòssils i biomassa). En el cas del carbó, el consum de la Xina és la meitat del total mundial. No cal dir les conseqüències devastadores d’això últim per a l’emissió de CO₂.

Urbanització descartable

Des de la Gran Recessió de 2008 a aquesta part, quan el motor exportador de la Xina va perdre embranzida, l’ímpetu de la infraestructura i urbanització que ja era potent va aconseguir nivells d’hipertròfia. La creació de ciutats per a milions de persones que només arriben a ser habitades per alguns centenars de milers es va tornar una postal que recorre tota la geografia del país. Juntament amb ella, es construeixen vies de tren, estacions ferroviàries, locomotores ultraràpides, autopistes per a automòbils, que romanen completament subutilizadas malgrat els recursos que implica la seva construcció i sosteniment.

Però no sols això, la “gran invenció de la Xina”, com la diu amb ironia Smith, ha estat la construcció en gran escala d’habitatges “descartables”. Això es deu, en primer lloc, als materials utilitzats. De tot el concret que bolca la Xina cada any en edificacions, una proporció significativa és de qualitat defectuosa. Els edificis es construeixen ràpid, però estan destinats a durar no 50 o 70 anys, sinó 20 o 30, i “presenten riscos de seguretat constants” des que són estrenats. A mesura que els desenvolupadors s’allunyen de les principals ciutats, on es reserva el lloc per als millors constructors, els controls es relaxen i “la qualitat cau".

Les edificacions estan fetes per a durar algunes dècades, però fins i tot això resulta massa per a la vocació “haussmaniana” de les autoritats locals. La “demolició cega” sol arribar a edificis relativament nous, de 10 anys o menys. La urbanització permet a les autoritats municipals, que administren la terra de propietat estatal, un ràpid enriquiment a costa de la “desposesió” dels residents, en la major part de les vegades pagesos relocalitzats a la força que no compten amb recursos per a comprar els habitatges que es construeixen en les terres de les quals són desallotjats. Però fer aquest negoci una vegada, no és suficient. En moltes ciutats els intendents “van transformar aquest monopoli del poder i propietat en una màquina de moviment perpetu de despulla-demolició-construcció-despullo-demolició-construcció sobre el mateix tros de terra, amb tot el desplaçament, balafiament i lucre que això comporta”.

Sobre aquesta combinació entre edificació defectuosa i remodelació recurrent s’assenteixi el que pot caracteritzar-se com a “urbanització descartable”, en una translació dels patrons que caracteritzen al consum capitalista de mercaderies al teixit territorial. Com observa Wade Shepard:

ls xinesos han aplicat l’estímul econòmic de la cultura del consumidor a urbanització; aquestes noves i brillants ciutats que estan sorgint en tot el país són com a refrigeradors nous que estan dissenyats per a avariar-se després d’uns pocs anys d’ús, per la qual cosa vostè haurà de sortir i comprar un nou –obsolescència incorporada en la planificació urbana.

On està el motor del col·lapse ambiental?

La segona meitat de Xinesa‘s Engine… està dedicada a mostrar com les arrels de les tendències analitzades cap a un col·lapse ambiental dramàtic es troben en la “manera de producció” de la Xina.

Smith parla de la Xina com un “sistema híbrid”, una fusió de capitalisme i col·lectivisme burocràtic. Aquest estaria dominat per tres imperatius, que són el resultat de l’objectiu de mantenir “la seguretat, el poder i la riquesa de la burocràcia del partit”. Els tres impulsors són:

• maximitzar el creixement i la industrialització autosuficient;
• maximitzar la generació d’ocupació;
• maximitzar el consum i el consumisme.

El col·lectivisme burocràtic mai és definit conceptualment a les pàgines del llibre, a pesar que des de l’inici l’autor presenta com un de les seves aportacions l’estudi de la Xina a partir d’una teoria de les maneres de producció inspirada en les elaboracions i ensenyaments de Robert Brenner. Com assenyala Claudia Cinatti la tesi del col·lectivisme burocràtic va sorgir en els anys 1930 en la discussió sobre les bases socials de l’URSS burocratitzada, sent una altra variant de les teories “que afirmaven que la Unió Soviètica era una societat reaccionària dominada per relacions d’explotació i que la burocràcia stalinista, a través del control de la producció per mitjà de l’Estat, s’havia transformat en una nova classe explotadora”. La conseqüència de caracteritzar a l’URSS com un col·lectivisme burocràtic, era renunciar a la defensa de la propietat nacionalitzada dels mitjans de producció com un aspecte progressiu a ser defensat contra la restauració capitalista, aixecant contra la burocratització un programa de revolució política, com va formular León Trotsky en els anys 1930.

Aquesta noció que hi hauria una classe dominant i explotadora, que no és capitalista sinó col·lectivista burocràtica, trasllada Smith a la Xina: “la classe dominant de la Xina consisteix en els rangs superiors del Partit nomenclatura –les poques dotzenes o potser alguns centenars de famílies en el pinacle del poder”. Si des de 1949 la Xina va ser governada per “una aristocràcia polític-militar-burocràtica”, avui la dirigeixen els seus fills, i aviat seran els seus néts, afirma.

En destacar com a dominant aquest element “col·lectivista burocràtic”, la principal tesi de Xinesa‘s Engine… és que la dinàmica desenfrenada de la Xina no pot entendre’s pels mecanismes capitalistes de producció de valor i acumulació, sinó que els seus motors estarien en un altre costat.

Les empreses estatals de la Xina no viuen i moren segons les regles del mercat. Malgrat totes les reformes de mercat des de 1978, el govern no ha permès ni a una gran empresa estatal fracassar i anar a la fallida, no importa que ineficient sigui, no importa que endeutada, perquè aquestes indústries tenen un propòsit diferent. Ells no existeixen només per a guanyar diners. Existeixen per a complir els desitjos del lideratge del Partit Comunista de la Xina, especialment perquè contribueixen la substitució d’importacions i a la industrialització nacional. Per tant, l’economia estatista de la Xina es maneja per diferents lleis de moviment, diferents motors.

En més d’una ocasió Smith queda a la vora d’afirmar que l’existència de més mecanismes de mercat a la Xina podrien remeiar algunes de les pitjors tendències ambientals, frenant per exemple una sobreproducció que es manté encara que no hagi mercat per a aquesta, cosa que les signatures capitalistes frenarien davant l’impacte negatiu sobre la seva rendibilitat. Però la resposta capitalista com a mostra en altres parts del llibre és lluny d’aquesta mena de racionalitats.

Smith sosté des del començament que “l’economia híbrida de la Xina no pot ser entesa com simplement capitalista, o fins i tot com a capitalista d’Estat”. Això és correcte si amb això es vol assenyalar que la dinàmica de la formació econòmic social Xina i les seves contradiccions no s’expliquen exclusivament com a resultat del desenvolupament capitalista que s’ha anat aprofundint amb successives onades de reformes des de fa 40 anys. Però no ho és si es vol subestimar la importància creixent d’aquesta integració de la Xina en el capitalisme global com a element que modela tot el funcionament de la seva economia, que és on pretén apuntar Smith. En la nostra opinió el desenvolupament capitalista es va convertir en un gravitante central de la formació econòmic social Xina, no obstant això la qual cosa el PCCh continua erigint alguns límits a la plena operació de la llei del valor dins de la seva economia, encara que al preu d’agreujar distorsions com la generada pel gegantesc endeutament de les empreses de participació estatal. Les tendències al col·lapse ambiental són resultat de la restauració capitalista a la Xina, encara que les mateixes puguin ser agreujades a més per les “característiques xineses” d’aquest procés, és a dir, per l’accionar del PCCh en els diferents nivells de govern i les empreses que aquest maneja.

El plantejo que estaríem davant una “hibridació” entre capitalisme i col·lectivisme burocràtic planteja més problemes dels que resol. És cert que Smith no reprèn els arguments dels qui sostenien que el col·lectivisme burocràtic era una forma superior al capitalisme, la qual cosa plantejava la dificultat, com sosté Cinatti, de “explicar com aquesta suposada ‘nova classe’ estava desesperada per abandonar aquesta condició i transformar-se en ‘vella classe capitalista’”. Però tampoc explica Smith de cap manera convincent per què l’afany de la classe “col·lectivista burocràtica” d’introduir les reformes pro capitalistes.

Creiem que les contradiccions de la Xina es comprenen millor com el resultat d’un procés de restauració capitalista iniciat a la fi dels anys de 1970 en el que era una societat de transició, bloquejada des de l’inici pel rol de la burocràcia, del capitalisme al socialisme. La revolució de 1949, dirigida pel PCCh a través d’un partit exèrcit de base majorment pagesa i semiproletària (és a dir sense protagonisme de la classe obrera), havia donat lloc des de l’inici d’un Estat obrer burocràticament deformat, recolzat, això sí, en la liquidació de la burgesia com a classe (i l’expulsió de l’imperialisme) i en la propietat nacionalitzada dels mitjans de producció. Les reformes iniciades per Deng han reintroduït els elements capitalistes i liquidat gran part d’aquesta herència de la revolució. El pes excloent del PCCh en el règim polític i la forta participació estatal en l’economia marquen aspectes específics del procés, i expliquen alguns límits a l’operatòria plena de la llei del valor capitalista dins de la Xina, no obstant això la qual cosa és indiscutible l’empremta capitalista en aquest desenvolupament “desigual i combinat”.

Més enllà d’aquesta important qüestió sobre les bases socials de la Xina actual en la qual la resposta de Smith no ens sembla satisfactòria, resulta molt il·lustrativa la radiografia de com els imperatius esmentats més amunt, sumats a la multiplicació d’instàncies de decisió en cada nivell de govern, produeix resultats que escapen completament al control de Pequín. La disputa per recursos i radicació de projectes entre els gerents de les empreses de participació estatal i els governs municipals, provincials i ministeris nacionals “configura el patró general de desenvolupament de l’economia de la Xina, potenciant tendències a la redundància, duplicació, irracionalitat inversió i desaprofitament”.

Cada funcionari local veu als seus veïns com a competidors en un joc de suma zero de competència pels desemborsaments de l’Estat central, el guany de quotes de mercat i les promocions. Estan incentivats per a construir la seva pròpia “minieconomía” més o menys autosuficient. Fins i tot si això significa invertir en plantes ineficients a petita escala amb tecnologia obsoleta que produeix productes inferiors i genera contaminació excessiva.

El resultat és la multiplicació d’empreses que fabriquen de tot, des d’automòbils fins a panells solars o turbines eòliques. Fins i tot es multipliquen les aerolínies locals (hi ha 30 gairebé una per cada província). Del llibre sorgeix una imatge bastant diferent del poder de Pequín per a concertar recursos en nom d’un pla centralitzat de creixement. Per contra, recolzat en les directives cap al creixement que emanen del poder central, cada repartició disputa per l’accés a la major quantitat de recursos per a estimular el creixement en el seu territori produint el que sigui, fins i tot al preu de fortes diseconomies d’escala: “funcionaris locals amb capital limitat però buscant per a beneficiar-se d’indústries particulars sovint construeixen plantes d’un nivell subòptim escala, duplicant el que construeixen els seus veïns”. Això ocorre en el sector automotriu, l’acer, ciment, refinació de petroli, alumini, fosa de zinc, etc. “Plantes subòptimes que utilitzen tecnologia i processos industrials antiquats que en alguns casos daten del segle XIX i principis del XX tant malgasten recursos com generen una contaminació excessiva” . Quan es tracta de producció i construcció, “el govern de la Xina fa les coses com cap altra nació en la Terra, i a ‘velocitat xinesa’”. Però “quan es tracta de suprimir la sobreproducció, la sobreconstrucción, la contaminació o encarar la transició a l’energia solar i eòlica, estranyament els mandats del govern sovint cauen en orelles sordes, ja siguin ignorats o desafiats”.

Activar el fre d’emergència

En els capítols finals, Smith discuteix els realineaments urgents que hauria d’encarar el sistema productiu de la Xina per a evitar el col·lapse ecològic al qual està empenyent al planeta. Aquests abasten des de dràstiques modificacions de la seva matriu energètica, començant per l’eliminació de totes les plantes de generació d’energia basades en carbó que puguin considerar-se no essencials i accelerar la transició per a substituir les que avui no puguin tancar-se, fins a la llisa i plana abolició de la producció de “productes descartables”, passant per la consolidació d’indústries com l’automotriu o l’aviació per a posar fre al desaprofitament innecessari creat per la falta d’economies d’escala. També apunta a una parada d’emergència de sectors no essencials d’indústries altament contaminants com la química. “Han d’abolir-se sempre que sigui possible i reemplaçar-se amb no tòxics, mentre que aquells que necessitem per a aplicacions crítiques han de ser controlats rigorosament per reguladors independents”. I finalment, abandonar la “urbanització descartable”, anant fins i tot a un replanteig de la urbanització sense fre que té lloc.

Si bé Smith assenyala al llarg del llibre que el component “col·lectivista burocràtic” de la societat xinesa és responsable de la multiplicació de les aberracions climàtiques que superen a les dels països capitalistes, no deixa dubte que no pot haver-hi cap remei capitalista als mals que afligeixen a la Xina.

...el capitalisme, el capitalisme democràtic o fins i tot el “capitalisme verd” no són solucions per a la crisi ambiental de la Xina, perquè a tot el món el capitalisme democràtic i el capitalisme verd s’estan precipitant al costat de la Xina pel precipici a l’extinció. Sota el capitalisme, maximització de beneficis és una regla de ferro que triomfa sobretot la resta. Però això significa que mentre la majoria de l’economia mundial es basa en la propietat privada i la producció competitiva per al mercat, estem condemnats al suïcidi col·lectiu. No hi ha suficients retocs en els marcs del mercat que puguin frenar l’impuls cap al col·lapse ambiental i ecològic global. No podem obrir-nos camí cap a la sostenibilitat perquè els problemes que enfrontem no poden resoldre’s mitjançant eleccions individuals en el mercat. Això requereixe un control democràtic col·lectiu sobre l’economia per a prioritzar necessitats de la societat i el medi ambient.

Per això, el llibre conclou amb un anomenat al fet que “el poble xinès torni a posar-se dempeus. El destí de la seva nació i el destí del planeta depèn en gran manera d’ells”. Assenyala que “la solució per a la Xina, i per a la resta del món, és democràcia ecosocialista, no democràcia capitalista”. No acaba de quedar clar quins valors concrets adquireix aquesta formulació per a Smith i com pensa qualsevol transició cap al ecosocialismo, problema que es deriva de la seva adopció de la teoria del col·lectivisme burocràtic. No sembla haver-hi en el seu plantejo una alternativa superadora del que està presentat com el dolent (el capitalisme) i el pitjor (el matrimoni de capitalisme i col·lectivisme burocràtic). En aquest parany acaba un treball que, d’altra banda, presenta una radiografia descarnada sobre el curs destructiu del medi ambient en el qual està embarcada Xina, que és la contracara el seu “ascens” econòmic.


Facebook Twitter

Esteban Mercatante

Nacido en Bs. As. en 1980. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor del libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).

Segueix-lo a Twitter

@EMercatante

Pàgina oberta | La precarietat de ser vetlladora/r

Pàgina oberta | La precarietat de ser vetlladora/r

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

23S: quatre anys de l'operació Judas i la criminalització de la protesta a Catalunya

23S: quatre anys de l’operació Judas i la criminalització de la protesta a Catalunya

Quatre motius pels que la classe treballadora ha de lluitar de manera independent per l'amnistia total de totes les lluitadores

Quatre motius pels que la classe treballadora ha de lluitar de manera independent per l’amnistia total de totes les lluitadores

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

Sumar: punta de llança del govern “progressista” contra el dret a decidir a Catalunya

Sumar: punta de llança del govern “progressista” contra el dret a decidir a Catalunya

Podria Estar Passant | "Any 2074: el català esdevé llengua oficial a la Unió Europea"

Podria Estar Passant | "Any 2074: el català esdevé llengua oficial a la Unió Europea"

Indults, rebaixa de penes, impunitat: les "amnisties" dels amics del Règim

Indults, rebaixa de penes, impunitat: les "amnisties" dels amics del Règim