×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Racisme, capitalisme i lluita de classes

L'aixecament antiracista als Estats Units pel brutal assassinat de George Floyd reobre preguntes estratègiques: Com articular la lluita contra el racisme, la repressió i l'explotació capitalista? Un contrapunt entre les teories de la interseccionalitat i el marxisme.

Josefina L. Martínez

dilluns 8 de juny de 2020
Facebook Twitter

Les imatges de les protestes contra el racisme als Estats Units pel brutal assassinat de George Floyd han commogut al món. El crit de Black Lives Matters s’ha escoltat també a França durant una manifestació amb milers de persones exigint justícia i veritat pel jove Adama Traoré, assassinat per la policia racista francesa. Les manifestacions dels manters a l’Estat espanyol, les vagues dels temporers agrícoles subsaharians a Itàlia o de les migrants romaneses que cullen maduixes a Alemanya van tornar a posar en escena, en plena crisi del Covid-19, l’agreujament del racisme i la xenofòbia que se sumen a la precarietat del treball per a milions que estan en les “primeres línies”.

La irrupció de la lluita de classes en el cor de l’imperi nord-americà, motoritzada per la protesta contra el racisme policial i la crisi econòmica que colpeja especialment sobre els barris pobres de majoria negra i llatina en aquest país, reobre debats sobre la relació entre el racisme i el capitalisme en l’actualitat i com articular una estratègia socialista i revolucionària per a l’emancipació de tots els oprimits i explotats.

Les teories de la interseccionalitat sostenen que el marxisme arrossega alguna “falla” en el seu nucli central que hauria de ser superada per a abordar aquest tema, però és un cert això o respon a una caricaturització del marxisme? Quin és el mètode que ofereix el marxisme per a comprendre les relacions entre gènere, raça i classe? Aquests són alguns interrogants que considerarem a continuació, posant el focus en la qüestió del racisme.

Et pot interessar: Feminisme, interseccionalitat i marxisme: debats sobre gènere, raça i classe

Marx, l’esclavitud i la rampinya colonial en la gènesi del capitalisme

Per a gran part dels qui adhereixen a les teories de la interseccionalitat s’ha convertit en un lloc comú qüestionar al marxisme per un suposat economicisme, com si fos una tradició teòrica que no li dóna importància a la qüestió del racisme o l’opressió de gènere. En realitat, polemitzen amb un “espantaocells”, una versió vulgar del marxisme o una caricatura deformada d’aquest.

No obstant això, tant en l’obra de Marx i Engels, com en el pensament de Lenin, Rosa Luxemburg i Trotsky, es troben importants aportacions sobre el paper del racisme com un dels mecanismes de la dominació capitalista, des dels seus orígens. En El Capital, Marx va escriure:

"El descobriment d’or i plata a Amèrica, l’espoliació, l’esclavitud i l’enterrament de la població aborigen en les mines, el començament de la conquesta i el saqueig de les Índies Orientals, la conversió d’Àfrica en un cau per a la caça de les pells negres", són part de les albors de l’època de la producció capitalista.

El desenvolupament capitalista ha implicat en diferents períodes històrics grans desplaçaments de poblacions i el sotmetiment de pobles sencers. Moviments forçats a punta de fusell i amb cadenes, com en el cas de l’esclavitud de l’Àfrica negra, o provocats per la fèrria necessitat, com a fenomens migratoris massius per a escapar de la pobresa, la fam o les guerres.

Diversos autors assenyalen que la idea de “raça” és una creació de la modernitat capitalista. La construcció de diferents “tipus racials” als quals se’ls atribueixen determinacions físiques, de caràcter o capacitats intel·lectuals, seguint un ordre jeràrquic on la pell blanca és sempre superior i la pell negra és l’extrem inferior, es consolida amb la generalització de l’esclavitud. I l’esclavitud, al seu torn, és un element clau en els orígens del capitalisme.

Com assenyala Kevin Anderson, el jove Marx ja havia teoritzat sobre el fet que el capitalisme industrial es fundava no sols sobre l’explotació de la classe obrera assalariada, sinó també sobre la base de l’existència del treball esclau dels negres. “L’esclavitud directa és tant l’eix sobre el qual gira el nostre industrialisme actual com la maquinària, el crèdit, etc. Sense l’esclavitud no hi hauria cotó, sense el cotó no hi hauria una indústria moderna”. Una esclavitud organitzada en sentit capitalista, molt diferent de l’esclavitud en l’antiguitat, agrega Anderson. [1]

Va ser llavors quan el concepte de “raça” va adquirir el seu sentit modern i es va codificar en Lleis, establint que algunes persones podien ser venudes, assotades, violades, expropiades dels seus fills i explotades per a treballar fins a morir. La racialització del treball esclau es va combinar amb els greuges de l’opressió de gènere. A les colònies d’Amèrica del Nord, la Llei establia que els fills d’una dona esclava i un pare anglès naixerien com a esclaus, amb el que es legitimava la violació sistemàtica i es reduïa a les dones a màquines de parir per a alimentar de mà d’obra les plantacions.

El saqueig i la violència més brutal eren els mètodes del sistema colonial, des d’Amèrica a les Índies Orientals, passant per l’illa de Java, on la “moderna” Holanda robava persones per a lliurar-les al tràfic. Però aquesta situació de brutal explotació i racialització de la força de treball no sols es vivia en el nou continent, també va haver-hi pobles primerencament racialitzats a Europa, com les comunitats irlandeses, eslaves, rom i jueves. En la mateixa època, els capitalistes es proveïen d’altres fonts de mà d’obra barata, mitjançant l’esclavitud infantil a Anglaterra (el robatori de nens pobres per a portar-los a treballar era freqüent) o l’esclavitud disfressada dels assalariats, homes, dones i nens sotmesos a jornades esgotadores en els tallers o les mines. Per alguna cosa Marx va escriure que el Capital arribava “regalimant sang i llot, per tots els porus, des del cap fins als peus”. [2]

En un pla més general, un concepte clau per a situar la qüestió del racisme en el cor de l’acumulació capitalista, i no com un fenomen “accessori” ni una “rèmora del passat”, és la necessitat del capital de crear i recrear de manera permanent un exèrcit industrial de reserva o una superpoblació obrera. Alguna cosa que, sosté Marx, és una “condició d’existència de la manera capitalista de producció”. Aquest exèrcit industrial de reserva està compost en primer lloc per treballadors i treballadores expulsats del procés de producció o mantinguts fora del mateix per diferents motius. L’existència d’aquest material humà suplementari permet al capital incorporar massivament força de treball en períodes de prosperitat i desfer-se de part d’aquesta en moments de crisis. Però, al mateix temps, compleix altres efectes benèfics per als capitalistes, ja que pressiona per mitjà a la competència a la classe obrera ocupada, obligant-la a treballar excessivament i a sotmetre’s als dictats del capital, si no vol passar a engrossir les files dels aturats.

No obstant això, aquest exèrcit industrial de reserva no s’alimenta només de les treballadores i treballadors expulsats de la producció en els períodes de crisis, sinó més en general per totes aquelles “mans disponibles” per a treballar, com un exèrcit industrial “latent”. Marx analitzava així la situació dels pagesos a Anglaterra, les condicions de vida dels quals eren paupèrrimes i estaven disposats a migrar cap a les ciutats en qualsevol moment, on passarien a formar part de l’exèrcit industrial de reserva, ampliant els seus límits. En la història del capitalisme, milions de persones s’han trobat en aquesta mateixa situació: tant les classes treballadores i empobrides dels països colonials i semi-colonials com a gran part de les poblacions migrants i racialitzades, així com les dones de les famílies obreres, entrant i sortint del mercat laboral, ocupant els sectors més explotats i oprimits.

El racisme, un dels grans secrets de la dominació capitalista

L’investigador Satnam Virdee [3] assenyala que hi ha una relació inseparable entre capitalisme, lluita de classes i el racisme, i sosté que el capitalisme va consolidar el seu domini “a través d’un procés de diferenciació i reordenació jeràrquica de la classe obrera global”. El seu argument és que el racisme no és només un mecanisme utilitzat per a maximitzar els guanys, sinó que històricament ha estat un mecanisme de dominació promogut des de les classes dominants i l’Estat per a dividir la força de la classe treballadora, allí on van existir importants experiències prèvies de lluites multi-ètniques que tendien a la unitat de diferents sectors.

Virdee fa un recorregut històric des de la colonització de Virgínia en el segle XVII fins a la Gran Bretanya victoriana i processos en el segle XX, i assegura que “el racisme va constituir una arma indispensable en l’arsenal de les elits estatals, utilitzat per a contenir les lluites de classes desenvolupades per les poblacions subalternes amb la intenció de fer que el sistema fos segur per a l’acumulació de capital” [4].

Aquest recorregut li permet situar el racisme com a part dels mecanismes de dominació del capitalisme, en relació amb la lluita entre les classes, i no com a producte d’una polaritat entre Occident i la resta del món, com fan les tendències postcolonials. Segons l’autor, identificar “la força estructurant del racisme i de les formes diferenciades en el fet que el proletariat s’ha incorporat a les relacions de dominació capitalistes” és important per a pensar una política d’emancipació.

Definicions en aquest mateix sentit també les podem trobar en l’obra de Marx, en particular en les seves anàlisis sobre la subjectivitat de la classe obrera anglesa i la seva relació amb els treballadors irlandesos. Aquests eren els “racialitzats” del moment, als quals se’ls adjudicaven determinacions físiques i de caràcter que els marcaven com a inferiors i més proclius al treball dur i la pobresa. I Marx trobava en el racisme i l’odi dels obrers anglesos cap a a els irlandesos un dels “secrets” de la dominació de la burgesia anglesa.

Així ho expressava:

“… la burgesia anglesa, a més d’explotar la misèria irlandesa per a empitjorar la situació de la classe obrera d’Anglaterra mitjançant la immigració forçosa d’irlandesos pobres, va dividir al proletariat en dos camps enemics. La cremor revolucionària de l’obrer cèltic no s’uneix harmoniosament a la naturalesa positiva, però lenta, de l’obrer anglosaxó. Al contrari, en tots els grans centres industrials d’Anglaterra existeix un profund antagonisme entre el proletari anglès i l’irlandès. L’obrer mig anglès odia a l’irlandès, al qual considera com un rival que fa que baixin els salaris i l’estàndard de vida. Sent una antipatia nacional i religiosa cap a ell. Ho mira gairebé com els poor whites dels Estats meridionals d’Amèrica del Nord miraven als esclaus negres. La burgesia fomenta i conserva artificialment aquest antagonisme entre els proletaris dins d’Anglaterra mateixa. Sap que en aquesta escissió del proletariat resideix l’autèntic secret del manteniment del seu poder”.

A finals del segle XIX, les tendències de rampinya i espoliació capitalista peguen un salt, donant pas a la fase imperialista. El capital estén els seus tentacles als racons més confins del planeta. En poc temps, com per art de màgia, aixeca tallers i modernes fabriques on fins llavors només hi havia economies rurals i tradicions locals que no havien canviat per segles; el desenvolupament desigual i combinat, com el va anomenar el marxista rus León Trotsky, és un tret constitutiu de la nova època del capitalisme, amb els quals es reforça l’opressió colonial i semicolonial del món sencer. Novament el racisme i la dominació colonial serà utilitzada per les burgesies imperialistes per a forçar aquestes escissions del proletariat mundial, entre sectors sotmesos a la major explotació i opressió en les colònies, i també divisions profundes en la classe obrera dels propis països imperialistes, entre una aristocràcia obrera amb majors privilegis, i franges de la classe obrera més explotades i precàries.

Aquesta màquina infernal de dominació imperialista es va valer cada vegada més de les profundes diferències que trobava al seu pas per a posar a competir uns pobles oprimits contra uns altres i va exacerbar les diferències de gènere, “raça” i nació per als seus propis fins. Per a aquesta tasca, comptarà amb la inestimable col·laboració de les burocràcies obreres, des dels partits socialdemòcrates i els sindicats, que van donar suport a les empreses colonials com a elements de “civilització”. El punt àlgid d’aquesta tendència va arribar en 1914, quan la socialdemocràcia europea va donar el seu suport als crèdits de guerra, fent costat a les seves pròpies burgesies i avalant que treballadors dels diferents països es matessin entre si per a realitzar un nou repartiment de les colònies i els mercats mundials.

Tant Lenin, Rosa Luxemburg com Trotsky i altres marxistes revolucionaris van combatre justament contra aquestes fractures a l’interior de la classe obrera, la consolidació dels prejudicis xovinistes, racistes i la influència de la ideologia burgesa entre els treballadors, promoguts per les burocràcies obreres.

Sobre la qüestió negra, en particular, la III Internacional es plantejava que el moviment comunista no havia de romandre al marge del moviment negre. Que devien, en canvi, participar del mateix per a “desemmascarar la mentida de la igualtat burgesa i emfatitzar la necessitat de la revolució social que no sols alliberarà a tots els treballadors de la servitud, sinó que també és l’única manera d’alliberar al poble negre esclavitzat.”

León Trotsky i la qüestió negra

Menys conegut és el pensament de Trotsky sobre la qüestió negra, en els seus debats i diàlegs amb els trotskistes nord-americans als anys 30, i no obstant això té una riquesa estratègica enorme per a pensar sobre aquestes qüestions, enmig d’una crisi social sense precedents, i quan comencen a reprendre’s les tendències a la rebel·lió.

En una carta de 1932, titulada “Més prop dels proletaris de les races de color!”, plantejava una qüestió molt important sobre la relació del partit revolucionari amb les races oprimides. El punt de partida era la seva visió sobre com havia de situar-se l’Oposició d’Esquerra davant l’acostament que mostressin diferents sectors socials. Trotsky sostenia que calia posar “mil proves” als petitburgesos o intel·lectuals que s’acostessin a les seves files abans d’acceptar-los, i devia també ser molt cauts i sospitar d’aquells grups de treballadors que, pertanyent a un sector on hi hagués treballadors més oprimits, no els agrupessin, advertint contra tota tendència reaccionària de la “aristocràcia obrera”. No obstant això, seria molt diferent quan els que s’acostaven eren un grup de treballadors negres.

“Aquí estic disposat a considerar per endavant que tendim a un acord amb ells, encara que això no sigui encara obvi; degut la seva posició no es dediquen ni poden dedicar-se a degradar a ningú, oprimir a ningú o privar a ningú dels seus drets. No pretenen privilegis i no poden aspirar a la victòria, excepte en el camí de la revolució internacional. Podem i hem de trobar un camí cap a la consciència dels treballadors negres, dels treballadors xinesos, dels treballadors hindús, totes aquestes races de color oprimides de l’oceà humà als qui pertany la paraula decisiva en el desenvolupament de la humanitat".

Més endavant, al febrer de 1933, Trotsky participa d’un debat dels trotskistes nord-americans sobre la qüestió negra. El revolucionari, des del seu exili en Prinkipo, Turquia, respon a les preguntes de militants de la Lliga nord-americana i polemitza amb la seva negativa a aixecar la consigna de “autodeterminació del poble negre”. Trotsky planteja que l’única manera de guanyar als treballadors negres per al comunisme és si els revolucionaris convencen als treballadors blancs que han de deixar-se “fins a l’última gota de sang” en el combat per garantir al poble negre drets democràtics plens, fins i tot, si el volguessin, el dret a separar-se com a nació independent.

En aquest intercanvi, davant les reticències del seu interlocutor a defensar aquest programa, Trotsky és categòric a repudiar tot prejudici racista de la classe obrera nord-americana:

“Els negres encara no s’han despertat i encara no s’han unit als treballadors blancs. El 99,9% dels treballadors americans són xovinistes, en relació amb els negres són els botxins i ho són també amb els xinesos. És necessari ensenyar a aquestes bèsties americanes. Cal fer-los entendre que l’Estat americà no és el seu Estat i que no han de ser els guardians d’aquest Estat. Aquests treballadors americans que diuen: ‘Els negres han de separar-se quan ho desitgin i els defensarem de la nostra policia americana’, són revolucionaris, tinc confiança en ells”.

Per a reforçar el seu argument, Trotsky sosté que els negres podien transformar-se en la secció més avançada de la classe obrera nord-americana en la lluita de classes. I assegura que l’experiència revolucionària russa ho confirma: “Els russos érem els negres d’Europa”.

En Trotsky trobem un pensament estratègic sobre la qüestió del racisme i la necessitat de formular un programa hegemònic des de la classe obrera, no sols per a unir les seves files i superar aquesta escissió interna sinó per a conquistar aliats, contra les divisions que promou l’imperialisme per a mantenir la seva dominació. L’única manera de combatre la influència de la petita burgesia radical entre els treballadors negres, que conduiria cap a un programa separatista, reformista o de conciliació de classes, és que els revolucionaris defensin “fins a l’última gota de sang” un programa transicional per a combatre el racisme i per plens drets democràtics, polítics i socials per al poble negre, en el marc d’un programa revolucionari més general.

Racisme, capitalisme i estratègia socialista

Si a tota la història del capitalisme la qüestió racial ha estat inseparable de la qüestió de classe, molt més en el segle XXI, quan la classe treballadora s’ha estès a nivell mundial, amb major precarització, racialització i feminització. Les lleis migratòries, murs i tanques són noves formes de "segregació" modernes (a l’estil del règim segregacionista que separava legalment blancs de negres als Estats Units fins als anys 60) adaptades a un capitalisme globalitzat on s’han multiplicat les migracions i la classe treballadora dels principals països imperialistes és profundament multicultural i multi-ètnica.

No obstant això, plantejar que la qüestió racial està travessada per la qüestió de classe, no és el mateix que reduir la primera a la segona. En primer lloc, perquè el racisme afecta no sols a sectors de la classe obrera sinó també a altres sectors socials intermedis com la pagesia -per exemple, en països d’Amèrica Llatina, on a més la qüestió pagesa està creuada amb la qüestió nacional indígena-, i amplis sectors de la petita burgesia urbana. Per això, els moviments socials anti-racistes organitzats al voltant de la identitat racial oprimida són també heterogenis des del punt de vista de classe.

A més, en les últimes dècades, individus provinents de les poblacions negres o llatines han aconseguit aconseguir posicions prominents dins de la burgesia mundial o en les institucions dels Estats capitalistes. El cas d’Obama -primer president negre de l’Estat imperialista més poderós del món-, o el d’Oprah Winfrey -una de les dones negres més riques del món-, són paradigmàtics en aquest sentit. Sobre aquesta mateixa base, en els anys 80 i 90, el debat sobre la trilogia de gènere, raça i classe va ser assimilat com a “multiculturalitat” o polítiques de la identitat, en l’òrbita de les teories postmodernes. El neoliberalisme va prendre la forma de "neoliberalisme progressista".

Sota aquest esperit d’època, les teories de la interseccionalitat –encara que solen ser crítiques de les derives liberals d’aquest muticulturalisme–, van atorgar més pes a la qüestió del racisme, la sexualitat o el gènere, mentre es devaluava la qüestió de classe.

En el nou marc de la crisi del neoliberalisme i la reemergència de moviments socials com el de dones, o el moviment antiracista, en uns certs sectors de l’activisme existeixen posicions que tendeixen a autonomitzar l’opressió racial o de gènere d’una lluita més de conjunt contra el sistema capitalista. Subestimant o negant la centralitat de la classe treballadora com a subjecte revolucionari, que, per diversos motius, seria reemplaçat per altres subjectes, com el moviment de dones, el poble negre, les persones migrants i refugiades, els moviments juvenils contra el canvi climàtic, els pagesos que resisteixen la privatització del territori, etc.

D’altra banda, en sectors de l’esquerra es reafirmen posicions reduccionistes de classe, que sub-avaluen la qüestió del racisme, neguen la seva importància o el redueixen a un fenomen “cultural” secundari (com si no fos una realitat material la violència policial que mata i empresona en major proporció a negres i llatins). Acaben així en posicions sindicalistes sobre la classe obrera, corporatives o d’un cert “xovinisme del benestar” als països imperialistes, on es prioritza l’obtenció d’escasses mesures socials per a alguns sectors de la classe obrera nativa, al mateix temps que es manté el control policial de les fronteres i a les poblacions racialitzades se’ls imposen condicions com a treballadors de segona o sense drets.

La classe treballadora a nivell mundial continua sent la que, per les posicions estratègiques que ocupa en la producció, circulació i reproducció, pot articular la força social per a subvertir l’ordre existent i derrotar a aquella minoria social de capitalistes que manté l’explotació i l’opressió per a milions a tot el món. Milions de treballadors i treballadores del camp, camioners, sectors de la logística, de la indústria de l’alimentació, de les telecomunicacions, del transport, netejadores, infermeres i personal sanitari, caixeres de supermercats, treballadors de la banca i el comerç, de la producció d’acer o la producció energètica; natius, immigrants, de totes les ètnies i gèneres, sense ells no es mou el món, com va quedar clar durant la crisi del Covid i el debat sobre els “essencials”.

Res temen més les burgesies que en aquests moments de la història en què la lluita de classes va aconseguir superar les escissions internes entre els oprimits i oprimides, els prejudicis racials o de qualsevol tipus, per a construir una força de lluita unificada contra l’Estat i els capitalistes i conquistar hegemonia sobre sectors aliats. Aquests moments s’han donat una vegada i una altra en la història i és llavors quan, com digués el revolucionari negre C.L.R. James, els llampecs anuncien el tro.

Les tendències profundes a la rebel·lió dels joves negres als Estats Units, però, més encara, les tendències a confluir amb els joves blancs i llatins precaris, o amb les treballadores i treballadors de la “primera línia” en les manifestacions i protestes contra la policia són en aquest sentit el preanunci d’una cosa veritablement nova.

NOTES Al PEU

[1] Kevin B. Anderson; Karl Marx and Intersectionality, Logos, Winter 2015: Vol 14, no. 1

[2] Karl Marx, El Capital, Tom I, Vol. 3, Capítulo XXIV, La llamada acumulación originaria, Génesis del capitalista industrial, Siglo XXI Editors, 2004, Argentina.

[3] Satnam Virdee, Racialized capitalism: An account of its contested origins and consolidation, The Sociological Review 2019, Vol. 67(1) 3 –27

[4] Traducció pròpia, Ibídem


Facebook Twitter

Josefina L. Martínez

Nació en Buenos Aires en 1974. Es historiadora (UNR). Autora del libro Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Vive en Madrid. Escribe en Izquierda Diario.es y en otros medios.

Senseidrets: programes d'innovació o d'explotació de la Generalitat?

Senseidrets: programes d’innovació o d’explotació de la Generalitat?

La pagesia de Catalunya es concentra a Barcelona

La pagesia de Catalunya es concentra a Barcelona

7F | Jornada de lluita en solidaritat amb el poble palestí

7F | Jornada de lluita en solidaritat amb el poble palestí

Catalunya entra en alerta màxima per la sequera

Catalunya entra en alerta màxima per la sequera

Eleccions Galícia | El PP manté la seva majoria absoluta, el BNG creix a costa del PSdG i el “vell” neoreformisme s'enfonsa

Eleccions Galícia | El PP manté la seva majoria absoluta, el BNG creix a costa del PSdG i el “vell” neoreformisme s’enfonsa

Eleccions Galícia 18-F: què pot esperar el poble treballador?

Eleccions Galícia 18-F: què pot esperar el poble treballador?

Avals públics per a la compra d'habitatge: un regal del govern “progressista” per als bancs i especuladors

Avals públics per a la compra d’habitatge: un regal del govern “progressista” per als bancs i especuladors

El govern espanyol continua venent armes a Israel en plena invasió a Rafah

El govern espanyol continua venent armes a Israel en plena invasió a Rafah