http://www.esquerradiari.cat / Mireu en línia Newsletter
Esquerda Diári
Esquerra Diari
Twitter Faceboock
VAGA PORT BARCELONA
CGT convoca vaga d’amarradors al port de Barcelona
Joe Molina
Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57

El Sector de Mar i Ports de la Confederació General del Treball (CGT) ha convocat una vaga per al dijous 19 de novembre, contra la precarietat i la inseguretat laboral de les plantilles.

Ver online

Des del Sector de Mar i Ports de CGT de Barcelona, ha emès un comunicat en el qual s’anuncia la convocatòria d’una vaga de 24 hores, per al pròxim 19 de novembre, per part del col·lectiu d’amarradors del port de Barcelona.

Segons explica la CGT, "Els treballadors que presten els serveis d’amarrament i desamarro al port de Barcelona fa anys que denuncien el risc que suposa per a la seva integritat física i la salut de les plantilles l’incompliment de la prescripció número 14 del plec d’Amarrament i la llei de Prevenció de Riscos Laborals, que fa referència als mitjans humans i materials que el port exigeix a les empreses prestatàries d’aquests serveis."

Et pot interessar: La CGT convoca vaga d’amarradors al port de Barcelona

D’altra banda, ha augmentat la quantitat de baixes per lesions o envelliment, per la qual cosa el sector s’enfronta a una falta de personal que, segons la CGT, "es reflecteix en els treballs que exerceixen aquestes persones en el moll durant les guàrdies, on les maniobres són complexes i a les quals s’enfronten sense efectius humans i materials suficients que garanteixin la seguretat en el treball".

Una altra problemàtica que ha impulsat a aquest col·lectiu a anar a la vaga és l’incrementi de la precarietat laboral i que "les dotacions en maniobra i el personal mínim de torn és l’habitual" i a més "la càrrega de treball també ha augmentat sense que es produeixin noves contractacions. Aquesta realitat ha disparat les baixes per sobreesforços i les malalties professionals derivades d’aquesta activitat laboral."

Des de la CGT assenyalen que la falta de personal també està incidint de manera directa als vaixells atracats, a les empreses portuàries i a la mateixa ciutat de Barcelona, ja que es tracta d’un servei essencial que es presta diàriament i que ajuda a mantenir la fluïdesa del trànsit marítim i la seguretat del port.

 
Esquerra Diari.cat
Xarxes socials
/ EsDiariCat
@EsDiariCat
[email protected]
http://www.esquerradiari.cat / Advertències i notícies al vostre correu electrònic