Violeta Bruck

CONTRAPUNTO

Nostàlgia i violència al Hollywood de Tarantino

Violeta Bruck
Celina Demarchi