Segona Guerra Mundial

[Vídeo] Discurs de Trotsky enfront de l’ascens de Hitler

CONTRAPUNTO

Els trotskistes enfront del nazisme

Nathaniel Flakin

HISTÒRIA DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

Hiroshima i Nagasaki: les bombes nuclears que van iniciar l’hegemonia dels EUA al món

Gabriela Liszt

SUPLEMENT

Guerres imperialistes i qüestió negra als Estats Units

Paula Schaller