×
logo Xarxa International
Facebook Instagram Twitter Telegram YouTube

Zeladors de l’Hospital de Bellvitge en Lluita

Avui a les portes de l'Hospital Universitari de Bellvitge, els zeladors han sortit a protestar per la falta de personal, de material i pel reconeixement de la seva professió.

EsquerraDiari.cat

dijous 10 de setembre de 2020
Facebook Twitter

Fotos: Plataforma Reconocimiento para el celador ya

Vàries desenes de Zeladors han protestat avui a les portes de l’Hospital Bellvitge. Tenen un conflicte amb la direcció del centre per la falta de personal i per haver de treballar amb material massa antic i deteriorat.

A més als zeladors nous que entren a treballar no se’ls dóna formació i mai havien entrat abans a un quiròfan o una UCI. Aquesta falta de formació pot derivar en lesions vers al pacient.

Entrevistem a Alberto, membre de la Plataforma Reconocimiento para el Celador, ya que ens explica els problemes que pateixen els zeladors de Bellvitge en especial:

Els problemes a Bellvitge deriven dels globals. Després la gerència o els teus representants o el teu cap, els poden agreujar o no. I a Bellvitge va haver-hi un canvi de direcció de zeladors fa menys d’un any i hem tingut molts problemes. I, a més de la famosa pandèmia. Hem estat el col·lectiu oblidat i cap sindicat ens ha ajudat. La secció sindical de CGT Bellvitge ens va obrir les seves portes de bat a bat.

I, és la que ens està ajudant a defensar-nos de l’opressió a la qual estem sotmesos: la falta de personal, la falta de material de treball, tenim cadires metàl·liques de fa 40 anys que no funcionen, llits que no es porten bé, etc. Hi ha hagut amenaces a companys per part de l’equip de gestió per sumar-te a les concentracions o anar a les assemblees. Estem molt oprimits. Fins i tot m’han transmès companys en tractament psicològic, que si fessin falta declarar o fer entrevistes per a treure en la premsa les amenaces i la repressió que estan disposat a fer-les.

Es va convocar una sèrie d’aturs mitjançant vot a mà alçada en assemblees. El mes de juliol, la representant de CGT va ser amb un grup de companys a la reunió de mediació al Departament de Treball de la Generalitat, juntament amb el director de personal de l’hospital i es va arribar a un acord. Se signava una treva en la qual el Director feia una sèrie de promeses i demanava un temps per a fer una relació dels zeladors i zeladores que hi ha a l’hospital per a veure on cal posar més personal, a veure l’equip de gestió, se’ns va prometre que compraven material nou, no ha arribat per cap costat.

L’única millora que ens ha ofert el director de personal és posar mig zelador en una UCI a la nit. Perquè a la nit hi ha zeladors per a diverses UCIs, és a dir la càrrega de treball és brutal. Pel dia també fa falta personal perquè s’ha anat ampliant l’hospital en aquests últims anys i el personal a penes s’ha ampliat.

En conseqüència, anem a la segona mediació sense que el Director hagi complert res. És molt probable que el dia 15 hi hagi vaga de zeladors i zeladores a l’hospital de *Bellvitge. Amb 3 hores al dia, una hora per torn. Amb concentracions a la porta principal i vestíbul. Hi haurà una altra aturada de 14 a 15 i hi haurà un altre simbòlic de 21 a *22hs però com el servei mínim és del 100% no es pot fer vaga. És igual quin sindicat la convoqui o el motiu, el torn nit no pot fer vaga perquè apunten a tot el personal com a servei mínim.

Nosaltres a nivell de centre, abrigallats per la CGT Bellvitgte, vam fer una concentració el mes de juny. Per les demandes locals del nostre Hospital. Vam sortir en Antena 3, en Mirall Públic, tinc els vídeos. Televisió de L’Hospitalet ens va fer un reportatge.

En castellà

En Bellvitge los problemas, a nivel local derivan de los globales. Luego la gerencia o tus representantes o tu jefe, pues los agravan o no. Y en Bellvitge hubo un cambio de dirección de celadores hace menos de un año y hemos tenido muchos problemas. Y, además de la famosa pandemia. Hemos sido el colectivo olvidado y ningún sindicato nos ha ayudado.

La sección sindical de CGT Bellvitge nos abrió sus puertas de par en par. Y, es la que nos está ayudando a defendernos de la opresión a la que estamos sometidos: la falta de personal, la falta de material de trabajo, tenemos sillas metálicas de hace 40 años que no funcionan, camas que no se llevan bien, etc. Ha habido amenazas a compañeros por parte del equipo de gestión por sumarte a las concentraciones o ir a las asambleas. Estamos muy oprimidos. Incluso me han transmitido compañeros que están en tratamiento psicológico que si hicieran falta declarar o hacer entrevistas para sacar en la prensa las amenazas y la represión que están dispuesto a hacerlas.

Se convocó una serie de paros mediante voto a mano alzada en asambleas. En el mes de julio, la representante de CGT fue con un grupo de compañeros a la reunión de mediación al Departament de Treball de la Generalitat, junto con el director de personal del hospital y se llegó a un acuerdo. Se firmaba una tregua en la que el Director hacía una serie de promesas y pedía un tiempo para hacer una relación de los celadores y celadoras que hay en el hospital para ver dónde hay que poner más personal, a ver el equipo de gestión, se nos prometió que compraban material nuevo, no ha llegado por ningún lado.

La única mejora que nos ha ofrecido el director de personal es poner medio celador en una UCI por la noche. Porque por la noche hay celadores para varias UCIs, o sea la carga de trabajo es brutal. Por el día también hace falta personal porque se ha ido ampliando el hospital en estos últimos años y el personal apenas se ha ampliado. En consecuencia, vamos a la segunda mediación sin que el Director haya cumplido nada. Es muy probable que el día 15 haya huelga de celadores y celadoras en el hospital de Bellvitge. Con 3 horas al día, una hora por turno. Con concentraciones en la puerta principal y vestíbulo. Habrá otro parón de 14 a 15 y habrá otro simbólico de 21 a 22hs pero como el servicio mínimo es del 100% no se puede hacer huelga. Da igual qué sindicato la convoque o el motivo, el turno noche no puede hacer huelga porque apuntan a todo el personal como servicio mínimo.

2) Nosotros a nivel de centro, arropados por la CGT Bellvitgte, hicimos una concentración en el mes de junio. Por las demandas locales de nuestro Hospital. Salimos en Antena 3, en Espejo Público, tengo los vídeos. Televisión de L’Hospitalet nos hizo un reportaje.


Facebook Twitter
Pàgina oberta | La precarietat de ser vetlladora/r

Pàgina oberta | La precarietat de ser vetlladora/r

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

23S: quatre anys de l'operació Judas i la criminalització de la protesta a Catalunya

23S: quatre anys de l’operació Judas i la criminalització de la protesta a Catalunya

Quatre motius pels que la classe treballadora ha de lluitar de manera independent per l'amnistia total de totes les lluitadores

Quatre motius pels que la classe treballadora ha de lluitar de manera independent per l’amnistia total de totes les lluitadores

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

Amnistia: no podem regalar-li el carrer a la dreta a Madrid!

Sumar: punta de llança del govern “progressista” contra el dret a decidir a Catalunya

Sumar: punta de llança del govern “progressista” contra el dret a decidir a Catalunya

Podria Estar Passant | "Any 2074: el català esdevé llengua oficial a la Unió Europea"

Podria Estar Passant | "Any 2074: el català esdevé llengua oficial a la Unió Europea"

Indults, rebaixa de penes, impunitat: les "amnisties" dels amics del Règim

Indults, rebaixa de penes, impunitat: les "amnisties" dels amics del Règim